Till sidans topp!

Celebra

Celebras motto: "Vi kommer aldrig att bli en Goliat, men vi har en David bakom varje skrivbord"

Scroll to invitationals

Om Celebra

Nedan finns information om oss och hur vi arbetar.

Välkommen till Celebra

Celebra är en redovisnings- och revisionsbyrå med sammanlagt 8 medarbetare vid vårt kontor i Sandviken. Vi har även ett nära samarbete med auktoriserade och godkända revisiorer. Hos oss får Du hjälp med allt som ett företag - litet som stort - behöver. Du väljer själv vad Du behöver oss till, redovisning, bokslut, skatter eller andra ekonomiska konsultationer - smidigt och enkelt – hos Er eller på vår byrå i Sandviken. Vi sköter hela ekonomiadministrationen från löpande redovisning, bokföring, löner, kundreskontra, kundinbetalningar, leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar, skattedeklarationer med moms och arbetsgivaravgifter till bokslut, årsredovisning och deklaration. Inom vår byrås verksamhet kan vi även erbjuda alla slags resursförstärkning som redovisningsassistent, controller, ekonomichef och även administratör eller chef inom löneadministration. Vår personal har en bred kunskap och erfarenhet inom många verksamheter från dagligvaruhandel, sällanköpshandel, byggentreprenad, konsultverksamhet, transport, städ och fastighetsskötsel. Vi träffas gärna för en helt förutsättningslös diskussion. Tillsammans med Er som kund ser vi till att rutinerna bli så bra och effektiva som möjligt.

Vi utför förutom löpande redovisning:

- bokslut
- deklarationer
- skattekonsultationer
- revisioner
- affärsutveckling
- företagsvärderingar
- ekonomisk rådgivning

SRF-medlem och ISO-certifiering

Vi är medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Byrån är ISO 9001-certifierad sedan oktober 2015, totalt finns det 45 byråer i Sverige som är ISO-certifierade. På byrån är vi 7 medarbetare varav tre är auktoriserade redovisningskonsulter, Roger Hädinggård, Petra Åberg och Peter Säde samt att Lena Brisfjord är auktoriserade lönekonsult. Vi ingår i ett nätverk av redovisningsbyråer/revisorer, samt har nära samarbete med flera advokatbyråer i området.

Uppdragsbeskrivning

Vi tar hand om din redovisning enligt Uppdragsbrev, som du och vi skriver under. Ansvaret för ditt bolags redovisning kan inte överlåtas till någon annan, men du kan känna dig trygg i vår hantering då vi följer våra rutiner enligt ISO 9001 samt god redovisningssed, yrkesetiska regler, bokföringslagen och andra lagar och rekommendationer som gäller för vårt uppdrag

Sekretess

Vår bransch har tystnadsplikt, vilken vi följer. Du kan därför känna dig trygg i att information du lämnar till oss inte förs vidare. Det du säger till oss stannar hos oss, om du inte uttryckligen ber om något annat. Undantag är om lagen säger något annat, som till exempel lagen om penningtvätt där det råder upplysningsplikt.

Nytt regelverk

Nu finns alla regler om bokföring samlade i ett regelverk. Reglerna har börjat gälla fullt ut sedan 1 januari 2014 och omfattar samtliga företag - från den lilla enskilda firman till de största börsnoterade bolagen. De olika reglerna kallas K-regelverket där normgivningen och den nya strukturen bygger på K3-regelverket som är utgångspunketen för alla bolag. K1-reglerna gäller för de minsta bolagen med förenklat bokslut och K4-reglerna gäller för börsnoterade bolag och koncerner son vill följa IFRS reglerna. De nya reglerna beskriver hur företaget ska uppfylla bokföringslagens krav kring löpande bokföring, verifikationer, arkivering, räkenskapsinformation och systemdokumentation. Vill du veta mer om det nya regelverket är du välkommen att höra av dig till oss.

Galleri

Här kommer några olika bilder utifrån och inifrån från kontoret.

Invitationals
Scroll to invitationals

Celebra Invitationals

Celebras golftävling spelades första gången 2004 och spelas detta år för 13 gången. 2017 års Celebra Invitationals spelades den 2 juni på Högbo Golfklubb. Bilder från tävlingen finns här under.

Välj år:

2017
2016
2015
2014
Tidigare
Scroll to invitationals
Roger Hädinggård

026-27 28 50

070-77 21 000

roger@celebra.se


Av SRF Auktoriserad redovisningskonsult

AV SRF Diplomerad företagskonsult

Petra Åberg

026-27 28 52

070-777 04 00

petra@celebra.se


Av SRF Auktoriserad redovisningskonsult

Lena Brisfjord Kallio

026/27 28 58

073/625 80 08

lena@celebra.se


Av SRF Auktoriserad lönekonsult

Redovisningskonsult

Agneta Norstedt

026/27 28 51

agneta@celebra.se


Redovisningskonsult

Ann-Christine Hellgren

026-27 28 54

annki@celebra.se


Redovisningskonsult

Elin Boström

026/27 28 54

elin@celebra.se


Redovisningskonsult

Mammaledig sedan februari

Telefon

026- 21 80 00

Besöksadress

Odengatan 11
811 34, Sandviken

Öppettider

Mån - Fre
08:00 - 16:00

E-postadress

info@celebra.se

Celebra informerar

Här får Du lite information om nyheter inom skatter och redovisning.

Scroll to invitationals

Nya regler för rot- och rutavdrag 2016

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016. De nya reglerna i korthet:•Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder. •Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. •Den som har fyllt 65 år kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag. •Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning. •Rutavdrag godkänns inte för matlagning. För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr). För den som betalar ett rot- eller rutarbete den 1 januari 2016 eller senare gäller de nya reglerna. Det innebär den lägre skattereduktionen för rotarbete och den lägre gränsen för maximalt rutarbete. Det gäller oavsett om arbetet utförts 2015 eller slutförts först i januari 2016.

Förskottsbetalning för ROT-arbete

För hantverkare som får förskottsbetalt för ett ROT-arbete i december så måste arbetet vara avslutat och utbetalning av ROT-avdrag begärt för 31 januari året efter annars kommer hantverkaren inte få någon utbetalning från Skatteverket.

Pensionssparavdrag i deklarationen för privatpersoner

Vi vill göra dig uppmärksam på att reglerna för privat pensionssparavdrag ändrats. Tidigare år har du i din deklaration kunnat dra av för sparande upp till 12 000 kr/år. Detta belopp har nu sänkts till 1 800 kr för 2015 och kommer troligtvis att tas bort helt 2016. Om du idag har ett privat pensionssparande rekommenderar vi att du kontaktar det försäkringsbolag du har för att se över vilka alternativ som finns. Om ditt sparande fortsätter oförändrat riskerar du att dubbelbeskattas då du dels betalar in beskattade pengar till sparandet och sen blir beskattad när pensionen betalas ut. Om Du har funderingar kan du kontakta oss på kontoret så förklarar vi vad som gäller.

Vissa förenklingar för aktiebolag

Regeringen föreslår i en proposition som överlämnas till riksdagen i dag vissa förenklingar för aktiebolag. Bland annat föreslås att kravet på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen ska tas bort. Det föreslås också förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Förslagen ingår i regeringens arbete med att göra det enklare att starta och driva företag.

Ny lag om näringsförbud

I propositionen föreslås att kretsen av personer som kan meddelas näringsförbud utökas till att omfatta alla som faktiskt utövar ledning över en verksamhet, oavsett i vilket associationsrättslig form verksamheten bedrivs. Det så kallade ställningsansvaret, som innebär att vissa funktionärer i en juridisk person alltid presumeras leda verksamheten, utvidgas till att omfatta även vissa företrädare för utländska filialer och stiftelser.

Reporäntan oförändrad på 0,75 %

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå i ungefär ett år. Först när inflationen tagit fart är det lämpligt att börja höja räntan. Reporäntebanan är något nedjusterad och avspeglar en större sannolikhet för en räntesänkning i närtid, jämfört med bedömningen i februari. Gäller från den 16 april 2014.

Fortsatt minskning av företagskonkurserna

Företagskonkurserna minskade med 5 procent i mars och därmed fortsätter den positiva utveckling vi sett sedan andra halvan av förra året. Efter årets första kvartal uppgår konkursminskningen till 10 procent och nedgången är bred och jämnt fördelad över de allra flesta län och branscher. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Visa alla
Scroll to invitationals

Länkar