Lönehantering​​​​​​​

Celebra erbjuder en komplett lösning gällande lönehantering.

Med Celebras lönekonsult vid din sida kan du vara säker på att din lönehantering blir både effektiv och smidig.
Vår SRF-auktoriserade lönekonsult har gedigen erfarenhet och djupgående kunskap inom löneadministration, löneberäkningar, skatteregler och lagstiftning som rör lönehantering.

Självklart hjälper vi till med rapportering till exempelvis, Fora, Collectum, Bygglösen eller liknande.

Hos Celebra följer vi alla lagar och strikta sekretessregler för att säkerställa att dina löneuppgifter hanteras på ett säkert och förtroendefullt sätt
​​​​​​​