Rådgivning

På Celebra förstår vi hur avgörande det är med professionell och mångsidig rådgivning för att driva företag framåt. Våra auktoriserade redovisningskonsulter och certifierade affärsrådgivare erbjuder stöd inom flera nyckelområden:

Resultat- och Likviditetsplanering, Budget: Vi hjälper dig att planera och prognostisera ditt företags resultat och likviditet, samt att skapa realistiska budgetar för att styra och utvärdera din verksamhet.

Företagsvärderingar, Överlåtelser: Våra konsulter kan assistera med att värdera ditt företag inför eventuella försäljningar eller överlåtelser för att säkerställa rättvisa och lönsamma affärer.

Generationsskiften: Vi stödjer dig genom hela processen för generationsskiften, från planering till genomförande, för att säkerställa en smidig övergång och bevara företagets kontinuitet.

Skatterådgivning, Skatteplanering: Vi tillhandahåller skräddarsydd rådgivning för att optimera din skattesituation och minimera din skattebörda inom lagens ramar.

Företagsdeklarationer: Våra redovisningsexperter hanterar företagets deklarationer och säkerställer att de är korrekt ifyllda och lämnade i tid.

Bolagsbildningar, Företagsombildningar: Vi assisterar med bildandet av nya bolag samt med ombildningar för att säkerställa att företagets juridiska struktur är optimal för dess verksamhet och mål.

Ägarfrågor: Vi erbjuder rådgivning kring ägarstruktur och ägaravtal för att säkerställa en sund och hållbar ägarstruktur som stöder företagets långsiktiga mål.

Bolagsärenden: Vi hjälper till med olika bolagsärenden såsom registreringar, företagsförändringar och andra administrativa uppgifter för att säkerställa fullständig överensstämmelse med gällande lagar och regler
​​​​​​​