Kort om oss

Vi är en redovisnings- och revisionsbyrå med sammanlagt 7 medarbetare vid vårt kontor i Sandviken. Vi har även ett nära samarbete med auktoriserade och godkända revisorer.
Hos oss får Du hjälp med allt som ditt företag – litet som stort – behöver. Du väljer själv vad du behöver oss till, redovisning, bokslut, skatter eller andra ekonomiska konsultationer – smidigt och enkelt – hos er eller på vår byrå i Sandviken. Vi sköter hela ekonomiadministrationen från löpande redovisning, bokföring, löner, kundreskontra, kundinbetalningar, leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar, skattedeklarationer med moms och arbetsgivaravgifter till bokslut, årsredovisning och deklaration.

Inom vår byrås verksamhet kan vi även erbjuda alla slags resursförstärkning som redovisningsassistent, controller, ekonomichef och även administratör eller chef inom löneadministration. Vår personal har en bred kunskap och erfarenhet inom många verksamheter från dagligvaruhandel, sällanköpshandel, byggentreprenad, konsultverksamhet, transport, städ och fastighetsskötsel. Vi träffas gärna för en helt förutsättningslös diskussion. Tillsammans med er som kund ser vi till att rutinerna bli så bra och effektiva som möjligt.

Vi utför förutom löpande redovisning

  • Bokslut
  • Deklarationer
  • Skattekonsultationer
  • Revisioner
  • Affärsutveckling
  • Företagsvärderingar
  • Ekonomisk rådgivning
Läs mer om våra tjänster.

Uppdragsbeskrivning

Vi tar hand om din redovisning enligt uppdragsbrev, som du och vi skriver under. Ansvaret för ditt bolags redovisning kan inte överlåtas till någon annan, men du kan känna dig trygg i vår hantering då vi följer våra rutiner enligt ISO 9001 samt god redovisningssed, yrkesetiska regler, bokföringslagen och andra lagar och rekommendationer som gäller för vårt uppdrag.

Sekretess

Vår bransch har tystnadsplikt, vilken vi följer. Du kan därför känna dig trygg i att information du lämnar till oss inte förs vidare. Det du säger till oss stannar hos oss, om du inte uttryckligen ber om något annat. Undantag är om lagen säger något annat, som till exempel lagen om penningtvätt där det råder upplysningsplikt.